Aktualności Parafii
Zaproszenie na Rekolekcje

image001Święta Jadwigo, niech Twoje ofiarne życie, pełne miłosierdzia i głębokiej wiary będzie dla nas zachętą do ochotnego znoszenia trudów życia codziennego i szukania Boga w sercach cierpiących bliźnich. Byłaś dla ludu swojego matką i nauczycielką wiary, uproś nam u Boga ofiarną miłość, abyśmy za Twoim przykładem przeszli przez życie, wszystkim dobrze czyniąc,a nauczając bliźnich wiary,przyczynili się do wzrostu królestwa Bożego na ziemi.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Drodzy Parafianie!

W dniach 12-16 października 2014 r. Będziemy przeżywać rekolekcje święte poświęcone patronce naszej parafii.

Święta Jadwiga, uczyniła to, na co nie potrafił zdobyć się ewangeliczny bogaty młodzieniec – zrezygnowała z wygodnego życia, a swój majątek potraktowała jako narzędzie niesienia pomocy ludziom biednym i chorym. Swą postawą pokazała nam, że szczęścia nie należy szukać w płytkich uciechach i w dobrach materialnych, lecz w drugim człowieku – to skarb, dla którego warto się poświęcić, by otrzymać życie wieczne w niebie. Wypełniając przykazanie miłości Boga i bliźniego, stajemy się prawdziwymi bogaczami. Spróbujmy w czasie świętego czasu rekolekcji spróbować odkryć bogactwo Boga dzięki postaci św. Jadwigi.

Niedziela – 12.10.2014r.

Dzień wyznania wiary

„Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!

Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni!”

(św. Jan Paweł II)

Tomaszów Bolesławiecki                 800 – Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji

• Hymn do Duch Świętego

• Nauka rekolekcyjna

Szczytnica Wieś                               930 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Tomaszów Bolesławiecki              1100 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Szczytnica Osiedle                       1230 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Kościół św. Jadwigi w Tomaszowie

             1700 – Oratorium „Błogosławieni, którzy nie boją się być świętymi”

Poniedziałek– 13.10.2014r.

Dzień Małżeństwa i Rodziny

„Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest…”

            (św. Jan Paweł II)

                                                                                                                                                    

Szczytnica                                  800 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci ze szkoły  podstawowej

Tomaszów Bolesławiecki          900 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

1015 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci ze szkoły  podstawowej

Szczytnica Wieś                        1600 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Szczytnica Osiedle                   1700 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Tomaszów Bolesławiecki         1815 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

1930 – Spotkanie rekolekcyjne dla małżeństw

Wtorek – 14.10.2014r.

Dzień Miłosierdzia Bożego

„Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję

i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości.”

(św. Jan Paweł II)

Szczytnica                                800 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci ze szkoły podstawowej

Tomaszów Bolesławiecki          900 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

1015 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci ze szkoły podstawowej

Szczytnica Wieś                       1600 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Szczytnica Osiedle                1700 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Tomaszów Bolesławiecki       1815 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

1915 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży  

 

Środa– 15.10.2014r.

  Dzień Pojednania i Eucharystii

„To właśnie nade wszystko w konfesjonale objawia się miłosierdzie Boże.”

„Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa.”

                                                                                                                      (św. Jan Paweł II)

Szczytnica                                           730 – Spowiedź dla dzieci ze szkoły podstawowej

800 – Msza św. dla dzieci ze szkoły podstawowej

Tomaszów Bolesławiecki                   800 – Spowiedź dla dorosłych

900 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

1000 – Spowiedź dla dzieci ze szkoły podstawowej

                                                          1030 – Msza św. dla dzieci ze szkoły podstawowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Szczytnica  Wieś                              1600 – Spowiedź dla dorosłychSpowiedź dla dorosłych

                                                           1630 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Szczytnica Osiedle                          1630 – Spowiedź dla dorosłych

1700 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Tomaszów Bolesławiecki                 1700 – Spowiedź dla dorosłych

1815 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Czwartek – 16.10.2014r.

Dzień odpustu ku czci św. Jadwigi Śląskiej

„Dar odpustu nie może do nas dotrzeć,

 jeśli my sami go nie przyjmiemy i nań nie odpowiemy.”

(św. Jan Paweł II)

Tomaszów Bolesławiecki 1700 – Msza św. odpustowa pod przewodnictwem

J.E. Ks. Biskupa Marka Mendyka z

 udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

Zapraszam serdecznie

ks. Andrzej Łuczyński

Proboszcz

Święto Podwyższenia Krzyża św. 14 września Kościół obchodzi święto Podwyższenia Krzyża św.

Piłat ponownie ich zapytał: „Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem Żydowskim?” Odpowiedzieli mu krzykiem: „Ukrzyżuj Go!”.

Mk 15, 12-13

Święto to ma swoje początki wraz narodzeniem się tradycji odnalezienia relikwii krzyża św., na którym umarł Chrystus. Ich odnalezienie przypisuje się św. Helenie; matce cesarza Konstantyna Wielkiego, (ok. 326 roku). Relikwie krzyża zostały złożone w bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie.

SŁOWO NA XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Słowa Ewangelii według św. Mateusza. 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”.

SŁOWO NA XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Słowa Ewangelii według św. Mateusza. 

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

FESTYN PARAFIALNY

Proboszcz parafii p.w. Św. Jacka w Szczytnicy wraz z parafianami serdecznie zaprasza na; 

FESTYN PARAFIALNY

który odbędzie się 17.08.2014r i rozpocznie się

MSZĄ ODPUSTOWĄ o godz.13.00

na placu przygotowanym pod nową kaplicę.

image002

Do wspólnej zabawy będzie przygrywał zespół  zbyszekbend

i zespół „NIESPODZIANKI” 

Podczas festynu zapraszamy do zakupu domowych ciast, kiełbasek z grila, wędzonych udek, bigosu, pierogów, kolorowych galaretek, zimnych lodów oraz ciepłych i zimnych napojów oraz cegiełek odpustowych. 

Do zabaw i konkursów zapraszamy wszystkie dzieci.

Kim była św. Rita?

Była córką włoskich wieśniaków, niezbyt zamożnych, ale bardzo szanowanych. Ojciec był lokalnym negocjatorem, który między innymi pomagał rozwiązywać konflikty sąsiedzkie – w tamtych czasach nazywany „sędzią pokoju”.

Wakacje z Bogiem

W dniach od 8 do 18 lipca Służba Liturgiczna Parafii Świętej Jadwigi w Tomaszowie w raz z opiekunami: Ks. Andrzejem Łuczyńskim, Paniami Dorotą Rejman i Danielą Połetek udaliśmy  się na kolonię w piękne Bieszczady.

Jubileusz Księdza Witalisa

 

Obraz 015

Z okazji Jubileuszu 50-lecia Święceń Kapłańskich dla Czcigodnego Jubilata Księdza Witalisa składamy najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wiele radości, obfitych łask   Błogosławieństwa Bożego i nieustającej opieki Matki Najświętszej na jeszcze długie lata życia.

Słowa uznania i podziękowania Ks. Andrzejowi za zainicjowanie i współorganizację Jubileuszu 50-cio lecia święceń kapłańskich Ks. Witalista. Godny do naśladowania przykład młodego dobrego i mądrego kapłana sprawił, że lubiany i szanowany przez parafian Ks. Witalis pod koniec swej posługi kapłańskiej został przez nich tak wysoko doceniony i wyróżniony. Dla 77 – letniego człowieka – kapłana , który całe swoje życie poświęcił służąc wiernym na ich drodze do Boga jest największą nagrodą, zaszczytem i wyróżnieniem. W imieniu byłych parafian za to wszystko serdeczne Bóg zapłać. Jubileusz który Ks. zaproponował i przeprowadził dla uhonorowania Ks. Witalista niech księdzu w dalszej posłudze stokrotnie procentuje. Nie wielu jest młodych ludzi i kapłanów których byłoby na to stać . Szczęść Boże! PS Proszę o umieszczenie tego podziękowania na stronie parafii -dziękuję.     

 parafianin z Tomaszowa Bolesławieckiego