Aktualności Parafii
SŁOWO NA XXIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

  Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?”

PORZĄDEK MODLITWY WYPOMINKOWEJ TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI I SZCZYTNICA

03.11 – Tomaszów Bol. od nr 1 – 33

04.11 – Tomaszów Bol. od nr 34 – 49

05.11 – Tomaszów Bol. od nr 50 – 66

06.11 – Tomaszów Bol. od nr 67 – 88

07.11 – Tomaszów Bol. od nr 91 – 116, 193 – 215

07.11 – Szczytnica od nr 1 – 30

08.11 – Tomaszów Bol. od nr 116 – 137

10.11 – Tomaszów Bol. od nr 140 – 154

11.11 – Tomaszów Bol. od nr 155 – 169

12.11 – Tomaszów Bol. od nr 170 – 193

13.11 – Tomaszów Bol. nr 143 A, 143C

14.11 – Tomaszów Bol. nr 143B

14.11 – Szczytnica od nr 31 – 60

15.11 – Tomaszów Bol. nr 143E

17.11 – Tomaszów Bol. nr 143F

18.11 – Tomaszów Bol. nr 143G

19.11 – Tomaszów Bol. nr 143H, 145 A i B

21.11 – Szczytnica od nr 61 – 8

image002

Wszystkich Świętych

Nastała jesień, a wraz z nią jesteśmy chyba nieco bardziej melancholijni, zadumani, poważni. Wspominamy naszych bliskich zmarłych, nawiedzamy ich groby, rozmyślając o własnej ulotności.

Bierzmowanie w naszej Parafi

imagesW czwartek 16 października w czasie Mszy świętej odpustowej o godz. 17:00 nasza młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Ks. Biskupa Marka Mendyka.

DSC07311DSC07312DSC07314DSC07307DSC07317

CHRZEŚCIJAŃSKI POGRZEB

1.  CZYTAJĄC KATECHIZM

1683 Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w ręce Ojca”. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej. Błogosławieństwa, które ją poprzedzają i po niej następują, są sakramentaliami.

1684  Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna w tym przypadku jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne.

2. PRZYGOTOWANIE POGRZEBU

Każdy katolik powinien pamiętać o należnym szacunku wobec ciała zamarłego, które przez chrzest stało się świątynią Ducha Świętego. Dlatego też zgodnie z przepisem prawa kościelnego zmarli wierni powinni otrzymać pogrzeb kościelny, podczas którego Kościół:

- wyprasza duchową pomoc zmarłym,

- okazuje szacunek ich ciału,

- żywym niesie pociechę i nadzieję.

Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została ona wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

Nabożeństwo pochowania ciała każdego wiernego powinno być odprawione w jego kościele parafialnym. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb, mogą wybrać inny kościół, ale za zgodą osoby, która nim zarządza, i po zawiadomieniu właściwego proboszcza

KWESTIE ORGANIZACYJNE

Sprawy organizacyjne związane z pogrzebem załatwia się w kancelarii parafialnej. Najpierw należy uzgodnić termin pogrzebu z Ks. Proboszczem oraz ustalić z formę i szczegóły ceremonii. Przebieg pogrzebu jest następujący: ciało zmarłego będzie do Mszy św. pogrzebowej wystawione w kaplicy cmentarnej następnie przed Mszą św. nastąpi eksporta do kościoła na Eucharystię.

Potrzebne dokumenty i informacje:

- akt zgonu wystawiony przez USC,

- karta zgonu wystawiona przez lekarza w celu pochowania zwłok,

- informacja o (ewentualnych) ostatnich sakramentach osoby zmarłej (spowiedź, Komunia Święta – Wiatyk, namaszczenie chorych).

Formalności związane z przygotowaniem grobu załatwia się w administracji cmentarza, na którym zmarły ma zostać pogrzebany. Należy zorientować się , czy kwestie związane z pogrzebem trzeba też omówić z kościelnym i organistą. Jeśli zmarły nie należał do parafii, na cmentarzu której ma być pochowany, należy skontaktować się najpierw z proboszczem parafii, do której przed śmiercią należał.

Pamiętając o wielu sprawach związanych z pogrzebem, nie zapominajmy o najważniejszym:

- o modlitwie za zmarłego,

- o Mszy Świętej w jego intencji,

- o odpustach za zmarłych.

Spotkanie Rady Parafialnej

W dniu 28 września 2014 r. odbyło się spotkanie Rady Parafialnej przy parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Tomaszowie Bolesławieckim.

Spotkanie rozpoczęto wspólna modlitwą w intencji parafii i przygotowywanego wspólnie dzieła.

Głównym tematem obrad było przygotowanie do odpustu parafialnego, który odbędzie się 16 października 2014 r. Podczas obrad, przewodniczący Rady Ks. Andrzej Łuczyński, podziękował za pomoc w przeprowadzeniu  remontu świetlicy parafialnej i odmalowania wnętrza kościoła św. Jadwigi. W sposób szczególny podziękowano Panu Mieczysławowi Żuraw, którego firma wykonała powyższe inwestycje.

Ks. proboszcz, Andrzej Łuczński, podziękował przedstawicielom Rady za pomoc w zebraniu funduszy na malowanie kościoła św. Jadwigi, jak również zaprosił na rekolekcje odpustowe i na dzień odpustu. Omówiono również formę podziękowania rady Parafialnej dla Ks. Biskupa.

Podczas obrad podjęto sprawę związaną z pogrzebami na cmentarzu parafialnym. Po dyskusji rada ustaliła następujące wnioski:  wszelkie sprawy z miejscem na cmentarzu należy konsultować z Ks. Proboszczem. Ustalono również, że ciało zmarłego będzie do Mszy św. pogrzebowej wystawione w kaplicy cmentarnej następnie przed Mszą św. nastąpi eksporta do kościoła na Eucharystię.

Pod koniec obrad padła również propozycja zainstalowania mechanizmu elektrycznego w dzwonach w kościele św. Antoniego.  Zostanie to rozpatrzone po zebraniu dokładniejszych informacji nt. kosztów i sposobu montowania mechanizmu.

Zebranie rady zakończono wspólną modlitwą.

DSC07293DSC07290

 

Październik miesiącem Różańca św.

image002

 

Pochodzenie nazwy „RÓŻANIEC” jest nie pewne. W ciągu lat wysuwano kilka hipotez. Najbardziej prawdopodobna jest ta, że swą nazwę różaniec zawdzięcza tzw. w średniowieczu Marienminne i nacechowanej nią poezji maryjnej. Róża była w średniowieczu ulubionym symbolem Matki Bożej.

SŁOWO NA XXVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

 Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy». Ten odpowiedział: «Idę, panie», lecz nie poszedł.

SŁOWO NA XXV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

 Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.