Aktualności Parafii
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ

kartka-wielkanocna-wesołych-świąt

 

Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie.

W swoim imieniu administratora i naszego proboszcza Andrzeja, pragnę złożyć wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Zmartwychwstały Pan niech nam otworzy drogę do wiary, radości i zwycięstwa. 

Wesołego  Alleluja !

 

 

 

 

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota trzy najważniejsze dni w życiu chrześcijanina. W tych trzech dniach dokonuje się przełamanie tej przeogromnej tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

WIELKIE ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK 17. IV 2014 R. 

Pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam jest moje ciało wydane za życie świata.”(J 6, 51) 

MSZA  ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ 

GODZ. 1600 SZCZYTNICA WIEŚ

GODZ. 1800 TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI 

Czuwanie przy Ołtarzu Adoracji do godziny 2100. ( Kościół w Tomaszowie).

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 18. IV 2014 r. 

„Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie” 

Czuwanie przy Ołtarzu Adoracji od godziny 900 do godziny 1630 

Zapraszamy do udziału w Jutrzni o godz. 900, (Kościół w Tomaszowie) 

1200 – DROGA KRZYŻOWA (Kościół w Tomaszowie) 

GODZINA 1600 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ Szczytnica Wieś

GODZINA 1800 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ Tomaszów Bolesławiecki

Po zakończeniu Liturgii Wielkopiątkowej można będzie skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania do godz. 2400 podczas Adoracji Pana Jezusa w Bożym Grobie. 

WIELKA SOBOTA 19. IV 2014 r. 

„Rzekł im Piłat: Macie straż idźcie zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż” 

Święcenie pokarmów

Kościół Tomaszów :1000, 1030, 1100

Szczytnica Wieś: 1200

Szczytnica Osiedle 1300

Przy okazji święcenia pokarmów zachęcamy do podzielenia się produktami żywnościowymi z tymi, którym trudna sytuacja materialna  nie pozwala na zapewnienie swoim bliskim godnego przeżywania Świąt Radości Paschalnej.

Po zakończeniu poświęcenia pokarmów wychodząc z Kościoła będzie możliwość zakupienia za dobrowolną ofiarę małych chlebków, którymi będziemy dzielić się przy śniadaniu wielkanocnym na znak jedności naszych rodzin. Ofiary zebrane przy tej okazji przeznaczone zostaną na wyjazd wakacyjny naszych ministrantów w Bieszczady Za pomoc i zrozumienie w imieniu dzieci dziękujemy

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 20. IV 2014 r. 

Anioł przemówił do niewiast: Wy się nie  bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział”. (Mt 28, 5) 

Godzina 20:00  (w Wielką Sobotę).

Celebracja Wigilii Paschalnej stanowiącej centrum Roku Liturgicznego zakończona PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ

Msze święte o godz.

700,   1100, Tomaszów ,

930 Szczytnica Wieś

1230 Szczytnica Osiedle

ZAPRASZAMY NA NOWENNĘ PRZED ŚWIĘTEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

image002

Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny:

 

„Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz”. 

 

Porządek nowenny jest następujący: 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ GODZ. 1500

WIELKA SOBOTA GODZ. 1500

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO GODZ. 1045

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY GODZ. 1045

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY GODZ. 830

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY GODZ. 1730

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY GODZ. 1730

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY GODZ. 1730

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY GODZ. 1730

NIEDZIELA O GODZ. 1045

Przyjdź na wspólną modlitwę, a otrzymasz zdroje łask.

 

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa to pamiątka wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. W kalendarzu chrześcijańskim święto ruchome przypadające 7 dni przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień.

Któż z nas w Palmową Niedzielę nie niósł chociaż raz w życiu palm do kościoła? To na pamiątkę wydarzenia tak pięknie opisanego przez św. Łukasza:

 ”I przyprowadzili je [oślątko] do Jezusa. A potem położywszy na nie swe szaty, usadowili Jezusa. Gdy zaś już jechał, rozścielali swoje okrycia na drodze. A kiedy już schodzili z Góry Oliwnej, cała rzesza uczniów, radując się, poczęła donośnym głosem wielbić Boga z powodu wszystkich cudów, jakie widziano. Wołali:

 Błogosławiony Król,

 który przychodzi w imię Pańskie.

 Pokój na niebie, chwała na wysokościach.”

Równie pięknie zapisał w Starym Testamencie prorok Zachariasz:

 ”Oto król twój idzie do ciebie [Jerozolimo], sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na oślątku, źrebięciu oślicy”.

Po trzech latach publicznej działalności Jezus udaje się do Jerozolimy. Już przeczuwa, ze Jego życie biegnie ku końcowi. Koniec będzie bolesny, przeczuwa swoja mękę. Zaufał Ojcu do końca…

U bram miasta wita go uroczyście tłum, trzymający w dłoniach gałęzie palmowe. Triumfalny wjazd niczego nie zmieni. Wołano: Hosanna! Słano przed nim swe płaszcze i gałązki. On wiedział, ze wkrótce ten tłum obróci się przeciw niemu. Jezus wjeżdża do Jerozolimy jako Król, ale cichy i pokorny – na oślęciu.

„Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, będą pełne stodoły, beczki i sieci”.

image002

SŁOWO NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

J 4, 5-42

Słowa Ewangelii według św. Jana. 

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1, 31)

Na dziewięć miesięcy przed Uroczystością Bożego Narodzenia, czyli 25 marca, wgłębiamy się w tajemnicę Zwiastowania Maryi faktu, iż zostanie ona Matką Boga.